Bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Máří Magdalény

Historie: bývalý kostel sv. Máří Magdaleny se špitálem pro 12 chudých nemocných a kaplí sv. Michala stojí ve spodní části nám. Arnošta z Pardubic. V roce 1359 ho z podnětu místní neznámé měšťanky založil pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Kostel byl za svou existenci několikrát poničen a znovu obnoven, avšak v roce 1785 byl kostel odsvěcen a následně sloužil k necírkevním účelům (sýpka, depozitář, sklad).  

Současnost: klášter je v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupný

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.