Kostel sv. Havla ve Štolmíři

Vzdálenost od Českého Brodu: 2,5 km

Historie: Barokní stavba byla postavena v letech 1710 –1750  zednickým mistrem Kristiánem Minedim. Velmi cenné je původní vybavení kostela, dochované bohužel pouze částečně. Jedná se především o monumentální raně barokní oltář z roku 1688 s mladším tabernáklem z roku 1713, který byl původně určen pro Sázavský klášter a do Štolmíře byl přenesen v roce 1756. Unikátní jsou (bohužel velmi poničené) barokní varhany z roku 1688 od Johanna Heinricha Mundta. Boční oltáře sv. Kříže (severní stěna) a Panny Marie (jižní stěna) jsou z poloviny 18. století. V nástavcích jsou původní obrazy, hlavní obrazy jsou novější, od Karla Geigera z roku 1890. Po levé (evangelní, severní) straně lodi se nachází dřevěná kazatelna z roku 1688. V roce 1904 byla zbourána polygonální věžička s cibulovou střechou, která byla umístěna na hřebenu hlavní střechy těsně za západním štítem. Zvon „Jiří“, který v ní byl umístěn, byl přemístěn do vedle stojící zvonice. V roce 1935 byl kostel opraven, částečně byla ještě v roce 1956 opravena střecha proti zatékání. Od té doby kostel chátrá bez potřebné údržby

Současnost: Monumentální objekt kostela je jednou z nejpůsobivějších barokních staveb na Českobrodsku, která však mnoho let chátrala. V roce 2016 vznikl nadační fond, v roce 2017 bylo Římskokatolickou farností Český Brod zadáno vypracování projektové dokumentace na celkovou obnovu kostela. Čas od času se v kostele sv. Havla konají koncerty.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.