František Balátě (1889-1965)

Plukovník československé armády František Balátě se narodil v Českém Brodě. Prošel srbskou, francouzskou a italskou legií a vyznamenal se v mnoha bitvách. V meziválečném období pracoval jako stavební ředitel v Brně, později na Ředitelství silnic a dálnic v Praze. Podílel se na plánování výstavby první dálnice na území Československa. Stavba této dálnice byla však během 2. světové války přerušena.

Za války se František Balátě aktivně účastnil protinacistického odboje, po ní byl povolán na Ministerstvo národní obrany. Za svůj život obdržel 11 válečných vyznamenání, k nejvýznamnějším patří nejvyšší válečná vyznamenání Československa a Rumunska: Československý válečný kříž a Řád Michala Vítěze.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.