Kostel sv. Gotharda

Historie: Původně jednolodní románský kostelík z poloviny 12. století, který nechal vystavět pražský biskup Jan I., se za uplynulá staletí dočkal několika přestaveb. Ve 14. století se díky Arnoštovi z Pardubic kostel těšil gotické přestavby. V roce 1421 byl husity kostel vypálen a došlo zde nejen k významnému poškození stavby, ale také k úmrtí 200 obyvatel, kteří zde hledali při obléhání útočiště. Ani pozdně gotickou přestavbou z roku 1457 se však kostel nepyšnil dlouho, neboť byl v roce 1512 značně poškozen dalším požárem. Zásadní opravy se kostel dočkal až v letech 1613-1614, kdy se zde uplatnila renesanční přestavba. I ta však, stejně jako všechny předchozí opravy, stále respektovala původní gotické trojlodí. Ani v dalších letech nevládl v evropských zemích mír, a tak byl kostel během třicetileté války znovu poničen. Do dnešní barokní podoby byl kostel přestavěn dle projektu významného pražského architekta Jana Josefa Wircha v letech 1765-1772. Od roku 2000 byla v kostele sv. Gotharda postupně renovována část kostelní věže, presbytář, vitráže nebo i fasáda kostela.

Současnost: Na opravách kostela se pracuje neustále. Římskokatolická farnost Český Brod zde pořádá pravidelné bohoslužby, a to v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 18:00 a v neděli od 9:30. Prostory kostela bývají zpřístupněny veřejnosti, není však stanovena žádná otevírací doba, ve které ho můžete navštívit.

Kostel sv. Gotharda s areálem je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Zdroje:
Dvořák M.: Český Brod, stručné dějiny a umělecké památky. Městský úřad Český Brod 1992.
Mrvík V. J. : Kostel sv. Gotharda a jiné sakrální památky na Českobrodsku. Český Brod 2013.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.