Miloš Dvořák (*1942)

Místní rodák a absolvent českobrodského gymnázia pokračoval ve svých studiích na filosofické fakultě University Karlovy v Praze na katedře pomocných věd historických a archivnictví, kde v roce 1967 obhájil diplomovou práci na téma Městské knihovnictví a správa v Českém Brodě v 15. století.

Historií Českého Brodu se Miloš Dvořák zabýval i dále během studia, a dokonce i po jeho ukončení. Jmenujeme například díla Přehled dějin města Českého Brodu (1969), Padesát let gymnázia v Českém Brodě, Český Brod: Stručné dějiny. umělecké památky, pamětihodnosti na Českobrodsku (1992).

Doktor filozofie Miloš Dvořák byl prvním předsedou Spolku pro ochranu kulturních a historických památek Českobrodska a dlouhodobě působil také jako vědecký pracovník Archivu hl. města Prahy.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.