Sokolovna

Historie: Založení českobrodské sokolské jednoty se datuje do roku 1870. V té době neměli členové žádnou základnu a scházeli se po sálech místních hostinců. Jejich řady se však rozrůstaly a hostince pomalu přestávaly pro scházení stačit. V dubnu 1884 byl schválen záměr pro výstavbu vlastní sokolovny podle projektu místního architekta Jana Kouly, a ještě téhož roku výstavba začala. Slavnostního otevření se sokolovna dočkala hned v roce 1885, čímž se zároveň stala společenským a kulturním střediskem města. Patří mezi nejstarší v České republice a dodnes slouží původním účelům.

Současnost: V prostorách sokolovny se konají tradiční kurzy tanečních a sokolské plesy. Nejen členové sokola mohou také denně navštívit některou z mnoha cvičebních hodin. Tělovýchovná jednota Český Brod oslavila v roce 2020 jubilejních 150 let od založení Sokola v České Brodě.

Sokolovna je od roku 2015 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Opona Pocta sokolům včetně původních jevištních tahů byla 2015 zapsána do Ústředního seznamu movitých kulturních památek ČR.

Zdroje:
Dvořák M.: Český Brod, stručné dějiny a umělecké památky. Městský úřad Český Brod 1992.
Petrásek J. ml.: Almanach tělocvičné Jednoty Sokol Český Brod. 2015.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.