Stará radnice

Historie: První zmínka o budově původní českobrodské radnice pochází z roku 1402, postavena však byla již několik let předtím. Po kostelu sv. Gotharda v této době nejdůležitější stavba ve městě byla tak jedna z vůbec prvních radnic v českých zemích. Koncem 16. století došlo k renesanční přestavbě, která budově vydržela až do roku 1739. V té době bylo město zasaženo obrovským požárem, který neušetřil ani radnici. V letech 1741-1743 došlo tedy k další přestavbě, která nesla již barokní prvky.
Za dobu své existence budova sloužila k mnoha různým účelům. Kromě zasedací síně městské rady zde byla i spisovna a městská zbrojnice, šatlava, lékárna či uložiště hasicího náčiní. Důležitou součástí budovy bylo i její sklepení, ve kterém se uchovávaly nejen truhly s městskými penězi či obecní seno. Do roku 1960 byla budova sídlem okresního soudu.

Současnost: V roce 1960 se budova stala sídlem knihovny, kterou zde můžete navštívit dodnes. V přízemí se nachází prostory informačního centra, je zde také vstup do podzemních chodeb či do Galerie Šatlava. Budova je přístupná v rámci otevírací doby Městské knihovny a Informačního centra.

2. dubna 1996 byla stará radnice zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Zdroje:
Dvořák M.: Český Brod, stručné dějiny a umělecké památky. Městský úřad Český Brod 1992.
Mrvík J. V., Pešta J.: Stavebně historický průzkum staré radnice v Českém Brodě. 2016.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.