Zvonice u kostela Nejsvětější Trojice

Historie: Renesanční zvonice byla vystavěna v 60. letech 16. století. Jedná se o jednopatrovou věž, jejíž zděné přízemí kdysi sloužilo i jako márnice. Zvony byly v roce 1916 rekvírovány a zvonice přestala plnit svůj účel.

Současnost: Zvonice slouží také k pořádání mnoha akcí Českobratrské církve evangelické.
Areál kostela Nejsvětější Trojice se zvonicí je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Zdroje:
Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.