Kostel Nejsvětější Trojice

Historie: Poté, co byl zrušen původní hřbitov u kostela sv. Gotharda v centru města, byl za městskými hradbami vystavěn renesanční hřbitovní kostel. Po třicetileté válce bylo potřeba kostel opravit, došlo zde však jen k nepatrným zásahům. Až do roku 1899 sloužil jako hřbitovní kaple, poté však došlo i ke zrušení hřbitova v této části města. Od roku 1951 kostel užívá a spravuje Českobratrská církev evangelická, která se dva roky po předání postarala také o opravu modlitebny. Tu dne 24. května 1953 vysvětil kšelský farář Blahoslav Černohorský. Kostel postupně procházel i dalšími úpravami, došlo k opravě fasády, odbornému ošetření kamenné kazatelny a vstupního portálu, byla zde také odkryta okenní ostění z červeného pískovce.

V západním průčelí kostela Nejsvětější Trojice je z roku 1560 dochován vstupní portál z červeného pískovce. Na vnější straně kostela se nachází významná renesanční kazatelna z roku 1585. Chloubu kamenického mistra Wolfa Schultesse z Plavna zdobí tesané reliéfy, znázorňující Ježíšovo Ukřižování a Zmrtvýchvstání. Za pozornost jistě stojí také původní oltářní stůl z kostela, který je nyní umístěn ve venkovním prostoru.

Současnost: Areál kostela je celoročně přístupný. Hlavní bohoslužba se v kostele koná každou neděli.
Areál kostela Nejsvětější Trojice se zvonicí je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Zdroje:
Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 1. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia 1977.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.