Městské hradby a Kouřimská brána

Historie: Původní dřevěná hradba nebyla dostatečnou ochranou města, a tak musela být pro obranu obyvatel, budov i zboží vystavěna hradba kamenná. Ta byla za Arnošta z Pardubic v letech 1343–1364 zpevněna a rozšířena. Do stejné doby se také datuje výstavba opevnění se třemi hlavními městskými branami: Pražskou, Liblickou a Kouřimskou. Ve druhé polovině 15. století bylo okolo městského jádra vybudováno nové pozdně gotické opevnění, na jehož stavbu byl použit permokarbonský pískovec z lomu na okraji města. Zeď zpevňovalo nejméně devět bašt a hradba byla obehnána vodním příkopem, který byl napájen říčkou Šemberou a rybníky nad městem. Za dob třicetileté války došlo kromě jiného i k poškození městského opevnění. Z 50. let 17. století, kdy docházelo k jeho poslední úpravě, je dochováno pozdně renesanční předbraní Kouřimské brány. Samotná Kouřimská brána byla spolu s Liblickou branou na základě nařízení českého gubernia a kouřimského krajského úřadu z roku 1839 zbořena. O několik let později stejný osud potkal i Pražskou bránu, která vykazovala špatný stav, díky kterému hrozil její sesun.

Současnost: Ve východní a jihovýchodní části obvodu starého města lze dnes spatřit souvislý pás pískovcových hradeb se třemi baštami a předbraní Kouřimské brány.
Městské opevnění Českého Brodu je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Pokud vás historie opevnění města zajímá podrobněji, můžete si zde stáhnout leták s dalšími informacemi


Provozní doba

Pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:30
Čtvrtek 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
So, Ne 9:00 - 15:00 (květen - září)

O státních svátcích je IC uzavřeno.

Činnost IC byla realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.