Sehenswürdigkeiten in der Stadt

Procházku Českým Brodem můžete začít třeba v gotickém podzemí...
1 2 3
Městské hradby a Kouřimská brána

Městské hradby a Kouřimská brána

Historie: Původní dřevěná hradba nebyla dostatečnou ochranou města, a tak musela být pro obranu obyvatel, budov i zboží vystavěna hradba kamenná. Ta ...

Zjistit více
Masné krámy

Masné krámy

Historie: Koncem 13. století bylo v uličce celkem 13 masných krámků. Obchodníkům se jistě dařilo, neboť ve druhé polovině 16. století bylo těchto ...

Zjistit více
Sokolovna

Sokolovna

Historie: Založení českobrodské sokolské jednoty se datuje do roku 1870. V té době neměli členové žádnou základnu a scházeli se po sálech místních ...

Zjistit více
Podlipanské muzeum

Podlipanské muzeum

Historie: S cílem postavit v Českém Brodě muzeum byla v roce 1896 ve městě založena Okresní muzejní jednota. Pro vypracování projektu stavby byl vybrá ...

Zjistit více
Měšťanský pivovar

Měšťanský pivovar

Varné právo udělil městu pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic již v roce 1360. V roce 1437 císař Zikmund Lucemburský Brod povýšil na královské město a ...

Zjistit více
Stezka Břetislava Jedličky-Brodského

Stezka Břetislava Jedličky-Brodského

Zjistit více
Radnice čp. 70

Radnice čp. 70

Novorenesanční budova je sídlem Městského úřadu

Zjistit více
Bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Máří Magdalény

Bývalý kapucínský klášter s kostelem sv. Máří Magdalény

Zjistit více
1 2 3

Provozní doba